Akkon OÜ

Foto- ja kirjastamisteenused
Raamatute müük

Mart Trummal
Telefon:+372 5528153
E-post:mt@akkon.eu


Perioodil 03.02.2010-22.02.2011 viidi
Euroopa Sotsiaalfondi kaasrahastamisel
läbi infotehnoloogia alane koolitusprojekt
Akkon OÜ 1 töötajale. Projekt sai tuge
EASiTeadmiste ja oskuste arendamise
toetamise meetmest